Villevere Koolimaja sai toetatud!

                                            

Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva 

maaelu arengu toetuse meetmest 19.2  sai Villevere Koolimaja MTÜ 

toetust  9191.16 eurot. Toetust kasutatakse Villevere koolimaja kanalisatsioonisüsteemi 

rajamiseks. Projekti kogusumma on 18150 eurot.