Meist

Meie eesmärgid ja tegevusvaldkond

 

Meie eesmärgiks on edendada Villevere küla  ja ajaloolise Pilistvere kihelkonna kogukondlikku koostööd, arendada piirkonda ja tõsta piirkonna konkurentsivõimet, arendada ja hoida piirkondlikku kultuuripärandit ning põlvkondade vahelist ja sotsiaalset sidusust kogukonnas.

Tegevusvaldkond on väga lai, kuna maja on suur ja majas tegutsevad erinevate valdkondade inimesed.

rahvakultuuri alaste tegevuste läbi viimine;
- kogukonnateenuste pakkumine ;
- huvitegevuse korraldamine, läbiviimine;
- koolituste, laagrite, sündmuste korraldamine, läbiviimine, vahendamine jne;
- trükiste (ajaleht, voldikud, brošüürid, veebimeedia jms.) väljaandmine; levitamine jne.
- loomeinimeste ja vabatahtlike tegevusteks tingimuste loomine;
- turismi elavdamiseks vajalike tegevuste teostamine;
- oma eesmärgiga seotud kohalike, üleriiklike ja rahvusvaheliste ürituste ning muude ettevõtmiste organiseerimine;
- koostöö arendamine noorte- ja kultuuriühenduste, -organisatsioonide ja -liitudega Eestis ning välisriikides;
- kodanikealgatuslike projektide välja töötamine ja ellu viimine;
- seminaride, koolituste- ja vahetusprogrammide (v.a. litsentseeritud tegevus), organiseerimine ning finantseerimine;
- noorsoo-, kultuuri-, spordi-, hariduse-, teaduse-, tervishoiu-, sotsiaal-, keskkonnakaitse- ja muudes programmides ning projektides nii Eestis kui ka välisriikides osalemine;
- oma tegevuse avalik informeerimine;
- klubiliste tegevuste arendamine, ühingu liikmetele, nende peredele ja üldsusele erinevate ürituste korraldamine;
- heategevuse arendamine;
- heategevusprojektide ja -programmide eluviimiste organiseerimine ise või teiste isikute kaudu;
- elukestva õppe propageerimine;
- Villevere koolimaja hoone korrastamine ja majandamine

Soovid teha meiega koostööd või meid toetada, siis kirjuta meile: villeverekool@gmail.com

Villevere Koolimaja MTÜ põhikirja saad lugeda  SIIT