Hääletage Villevere koolimaja poolt!

Head Türi valla inimesed. Palun andke hääl Villevere koolimaja poolt: http://www.tyri.ee/kaasav-eelarve

Aega hääletada on kuni 21.oktoobrini!

Meie ettepaneku tutvustus:

« Tagasi

VILLEVERE KOOLIMAJALE MAAKÜTTESÜSTEEMI RAJAMINE

Ettepaneku eesmärk: Meie peamiseks eesmärgiks on kohaliku elu elavdamine, paikkonna tööjõu rakendamine ja ajaloolise hoone säilitamine. Villevere koolimaja taaselustamine kogukonna koostöös on just see, mida  meie piirkonnas vajatakse. Oluline märksõna on sotsiaalne ettevõtlus. Väikses külas ei ole piisavalt tööd naistel, noortel ja ilma erialase ettevalmistuseta inimestel. Koolimaja rakendamine annab võimaluse töökohtade loomiseks (käsitöökoda, pagarikoda, ilutuba, raamatukogu). Hoone kohandamisel uute funktsioonide tarbeks peame oluliseks säilitada hoone ajalooline taust. Oma tegevusega toetame Türi valla üldplaneeringu miljööväärtusliku alade põhimõtteid. Samas soovime hoones kasutada energiasäästlike lahendusi. Lähtume  Türi valla strateegilistest eesmärkidest aastani 2025: vallas väärtustatakse rahvakultuuri ja on hästi toimiv kultuurikorraldus;  korrastatud ja säilitatud on arhitektuurimälestised, nendega seotud kohad on väljaarendatud kultuuriürituste korraldamise kohtadeks; ettevõtlus on mitmekesine, loodud on tingimused uute ettevõtete loomiseks vallas.

Idee kirjeldus:  Villevere koolimaja on ahjuküttel olev hoone, kus on 17 puudega köetavat ahju. I korruse saali paigaldatakse septembris soojussalvestav ahi, mis aitab pisut talvisel perioodil hoida majas stabiilset õhutemperatuuri. Ahi võimaldab suunata soojuse ka II korrusele.  Igapäevaselt 17 ahju kütta pole otstarbekas. Vajadus on majja paigaldada kaasaegne energiasäästlikum küttesüsteem. Planeeritud on soetada maaküttesüsteem: maasoojuspump, salvesti ja tarbeveesõlm ja paigaldada koolimaja kinnistule torustik 2000 meetrit. Majas on 2016. aastal vahetatud elektrisüsteem, mis annab võimaluse maasoojuspumba paigaldamiseks. Hoone keldris on olemas ruum, kuhu seadmed paigaldatakse. I korruse seintele paigaldatakse radiaatorid, mis võimaldavad majas hoida ühtlast temperatuuri. II korruse küte esialgu jääb ahiküttega. Võimalusel paigaldatakse hilisemal perioodil ka sinna radiaatorid.  

Sihtrühm: Otsesed kasusaajad on Villevere küla elanikud, kes tarbivad koolimajas olevaid teenuseid. Lisaks erinevate ürituste külastajad (kino, kokkutulekud, sünnipäevad, töötoad jne). Kino külastab tavaliselt ligi 50 piirkonna elanikku. Külaseltsi liikmed – 10. Kokkutulekud-sünnipäevad 100 osalejat, peatselt tööle hakkav raamatukogu- kuni 10 inimest, ilutuba – kuni 10 klienti nädalas. Suvistel perioodidel lastelaagrid – ligikaudu 50 last. Maja korda saamisel planeeritakse lisategevusi. Vanuseline koosseis on varieeruv. Kõige noorem külastaja on olnud 3 kuune ja kõige vanem 85.

Eelarve: esialgse kalkulatsiooni kohaselt on hinnanguline kogumaksumus 36 000  eurot. Hinnapäring on võetud  AS Esrolt.  

Türi valla eelarvest soovime 20 000 eurot. Puudu olev 16 000 jääb omaosaluseks. Lisaks proovitakse leida lisa finantseerimise võimalusi.

Tööd on planeeritud 2017. aasta suvesse. Projekti käivitumisel tehakse paigaldusprojekt ja taotletakse ehitusluba.

Muu oluline info: Villevere koolimaja sai uue elu sisse oktoober 2015, jaanuaris sai loodud MTÜ Villevere Koolimaja. Mittetulundusühingu nime valisid välja endised vilistlased  8. novembril 2015, mil toimus kooli kokkutulek (130 osalejat)  ja hoone sai 80. aastat vanaks. Annetusrahaga soetati lavale uued kardinad.  Sellest hetkest on maja renoveeritud: vahetatud elektrijuhtmestik, puhastatud vihmaveetorud, parandatud katust,  korrastatud veetorud, üle kontrollitud kõik ahjud ja korstnad, soetatud aknarulood, valgustid, toolid, riiulid. Remonditud köök. Hetkel pooleli veel raamatukogu ruumi ja ilutoa remont. Ilutoas hakkab tööle kohalik noor, kes remondib ruumi ise ja hakkab pakkuma seal iluteenuseid. Kord kuus on kinoõhtu ja korraldatakse temaatilisi üritusi (laste sünnipäevad, klassiõhtud, suguvõsa kokkutulekud jne). Maja ümbruses peeti talguid ja haljasalasid hooldavad kitsed- lambad.  Suvel kasutati piirkonna malevate abi puude ladustamisel. Tööd on veel palju, kuid tasa-pisi hakkavad  osad ruumid saama korda ja täituma tegevustega. Peale köögi remonti saab hakata maja kasutama laagrite ja muude ürituste jaoks. Toetust oleme saanud kohaliku omaalgatuse programmist 2000 eur soojustsalvestava ahju jaoks. Taotlus sai tehtud ka Leader programmi. MTÜ liikmed püüavad igati leida võimalusi maja remondiks ja ruumide kasutusele võtuks. Kogukonna jaoks on sellel majal suur väärtus ning ühiselt suudetakse maja säilitada. Hoones asuvad ka kohaliku külaseltsi ruumid, kes kasutab kahte tuba. Villevere asub Türi valla ääremaal ja seetõttu on väga oluline, piirkonnas oleks üks hoone-koht, kus on võimalik tarbida erinevaid teenuseid. Kui hoone saab renoveeritud, siis maja täitmine sisuga on kindlustatud. Igapäevaselt toimetab maja üks juhatuse liige, kes hoiab maja korras. Meie usume, et  „Elu maal on võimalik!"