Uudised

                                             Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva  maaelu arengu toetuse meetmest 19.2  sai Villevere Koolimaja MTÜ  toetust  9191.16 eurot. Toetust kasutatakse Villevere koolimaja kanalisatsioonisüsteemi  rajamiseks. Projekti kogusumma on 18150 eurot.
Villevere hariduseksperimendist saad lugeda SIIT
MTÜ Villevere Koolimaja korraldas 10.12.2017 Villevere külas Villevere koolimajas piirkonna külade arutelu päeva, mille eesmärk oli kardistada antud alade eluolu, traditsioonid, positiivsed ja neatiivsed keskonna sisendid ja väljundid. Tegemist on jätkuüritusega ning selle lõpptulemi eesmärk on koostada piirkondlik arengukava, mille eesmärk on kaasata piirkonna inimeste mõtteid ja ideid oma elukeskonna parendamiseks. Kohale tulid nelja küla esindajad Villevere, Ollepa, Pibari ja Rassi küladest...
21.11.2017 toimus Türi vallas Villevere vanas koolimajas Järvamaa kodanikuühiskonna konverents, kus räägiti kogukonnateemadel ja peeti meeles parimaid. Järvamaa arenduskeskus tunnustas parimaid kodanikualgatusi, aasta vabatahtlikuks nimetati Tiit Kanne, aasta mittetulundusühinguks Purdi küla selts, heaks algatuseks Järva-Jaani vabatahtliku päästekomando teavitussüsteem ning kogukonda toetavaks ettevõtteks Villevere koolimaja arendajad osaühingud TS-Hydraulik, 3GEE, Fortis Elektriinsenerid,...

Lehed