Uudised

Villevere hariduseksperimendist saad lugeda SIIT
MTÜ Villevere Koolimaja korraldas 10.12.2017 Villevere külas Villevere koolimajas piirkonna külade arutelu päeva, mille eesmärk oli kardistada antud alade eluolu, traditsioonid, positiivsed ja neatiivsed keskonna sisendid ja väljundid. Tegemist on jätkuüritusega ning selle lõpptulemi eesmärk on koostada piirkondlik arengukava, mille eesmärk on kaasata piirkonna inimeste mõtteid ja ideid oma elukeskonna parendamiseks. Kohale tulid nelja küla esindajad Villevere, Ollepa, Pibari ja Rassi küladest...
21.11.2017 toimus Türi vallas Villevere vanas koolimajas Järvamaa kodanikuühiskonna konverents, kus räägiti kogukonnateemadel ja peeti meeles parimaid. Järvamaa arenduskeskus tunnustas parimaid kodanikualgatusi, aasta vabatahtlikuks nimetati Tiit Kanne, aasta mittetulundusühinguks Purdi küla selts, heaks algatuseks Järva-Jaani vabatahtliku päästekomando teavitussüsteem ning kogukonda toetavaks ettevõtteks Villevere koolimaja arendajad osaühingud TS-Hydraulik, 3GEE, Fortis Elektriinsenerid,...
30.septembril käisime Villevere Koolimaja MTÜ-ga Türi õunafestivalil. Tutvustasime MTÜ tegevust, kaasas olid ka Aaviksaare talu kitsed.  Esmakordselt külastas linna kits Joko, kes soovis kohe ka seda linnakest omapäi uurima minna. Sõber Luti oli ka kohe hakkamas kaaslaseks asuma. Nii ei jäänudki muud üle, kui Luti ja Joko rihma otsa panna ja kits Mummu siis õpetas noortele viisakat laadal käitumist. Meiega oli kambas ka Suur-Järvamaa valimisliit. Kaasas oli müügiks Kaileen Mägi ...

Lehed